Bộ kít test nhanh ma tuý

Liên hệ
 

Mô tả sản phẩm

Hệ thống Polytesting NIK® được thiết kế để xác định nhanh chóng các chất bị nghi ngờ là ma tuý bất hợp pháp. Người dùng hệ thống bắt đầu với một bài kiểm tra chung và thông qua một loạt các bài kiểm tra, có thể giả định xác định các loại ma túy chính bị lạm dụng. 
Xuất xứ: Mỹ

Sản phẩm liên quan

  • Logo đối tác 1
  • Logo đối tác 2
  • Logo đối tác 3
  • Logo đối tác 4
  • Logo đối tác 5