CAMERA KỸ THUẬT SỐ TẦM NHIỆT

Liên hệ
 

Mô tả sản phẩm

Xuất xứ: Anh

Đây là chiếc camera nhiệt tầm trung, được sử dụng cho tác chiến quân sự, đặc công, cứu hộ cứu nạn, biên phòng để phát hiện mục tiêu, đánh án, kiểm ngư, phòng chống buôn lậu ma túy, chống phá rừng. Thiết bị có thể phát hiện được người ở khoảng cách hơn 2.000m. Phát hiện các vật thể lớn như xe tăng ở khoảng cách hơn 5.000m


Thông số kỹ thuật:
Cm biến: MicroCam 3  640x480 17µ cm biến phát hin, trưng nhìn 10.4o
Lens: 60mm f/1.2
Kích thưc: 201 x 94 x 70
Khi lưng: 640g gm pin


Chức năng:
La bàn t tính k thut s

Đnh v GPS
Ghi hình
Đánh du mc tiêu bng la-ze
Phát hin ngưi  khong cách 2353m
Nhn dng ngưi: 588m
Xác đnh: 294m


Mỗi bộ bao gồm:
Camera nhit đ phân gii cm biến: 640 x 480

Phương tin lưu tr
Pin
Hưng dn s dng
Cáp ni vi máy tính
Vali đng

Sản phẩm liên quan

  • Logo đối tác 1
  • Logo đối tác 2
  • Logo đối tác 3
  • Logo đối tác 4
  • Logo đối tác 5