MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI

Liên hệ
 

Mô tả sản phẩm

MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI

Sử dụng phương pháp phân tích sự co giãn của đồng tử thông qua camera chuyên dụng kết hợp với việc thu đa chỉ số sinh lý học của cơ thể. Kết quả có độ chính xác cao, ít xâm phạm khi sử dụng, thân thiện với người sử dụng.

Hỗ trợ quá trình điều tra, an ninh nội địa, an ninh tư nhân, tuyển dụng nhân sự tại các tổ chứa yêu cầu an ninh cao.

Sản phẩm liên quan

  • Logo đối tác 1
  • Logo đối tác 2
  • Logo đối tác 3
  • Logo đối tác 4
  • Logo đối tác 5